Publicerad: 17 juni 2019

Fråga och svar

Avgifter och övergångsregler

Det finns inga övergångsregler gällande de nya tillståndsplikterna och vad som gäller om en utförare inte ansöker om tillstånd.

  • Avgifternas storlek skulle kunna att komma att påverka att befintliga utförare inte söker tillstånd och istället väljer att avsluta sitt uppdrag i kommunen per den 1 mars 2019.
  • Verksamheten blir så kallad olovlig om den privata utföraren inte söker tillstånd innan den 1 mars 2019, alternativt dagen då de får avslagsbeslut.

SKL uppmuntrar kommuner att:

  • se över om det kan finnas ett behov av ökad beredskap till den 1 mars 2019 för att säkra övergång för brukare,
  • inga nya placeringar sker hos privata utförare som fått avslag på sin tillståndsansökan,
  • planering omgående påbörjas för att informera brukare, och
  • försök till att säkra personal som finns i företag som inte fått tillstånd.
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot