Publicerad: 17 juni 2019

Fråga och svar

Det här gör SKL i frågan om tillståndsbesluten

  • SKL för kontinuerliga diskussioner både med tillståndsgivande myndigheter och med de privata utförarnas intresseorganisationer.
  • SKL informerar i nätverk, nyhetsbrev och via SKL:s webbplats i förhoppning att nå samtliga medlemmar med informationen om tillstånds- och anmälningsplikt av verksamhet

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot