Publicerad: 17 juni 2019

Fråga och svar

Verksamhet som godkänns enligt lag om valfrihetssystem (LOV)

  • Utföraren ska ha gällande tillstånd innan start av drift kan ske. För upphandlande kommun bör planering ske avseende när ett företag ska ansöka om tillstånd. Om detta exempelvis sker efter kommunens godkännande av ansökan bör framgå att avtal först tecknas i och med att utföraren har ett tillstånd från IVO för att kunna bedriva verksamheten.
  • Det kan finnas skäl att se över formuleringar i upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) kring vad som sker om en utförare inte får tillstånd från IVO samt vad som händer om en utförare blir av med sitt tillstånd från IVO.
  • Det kan vara av vikt att på ett betryggande sätt säkra att både brukare och personal kan få möjlighet att göra välinformerade och genomtänkta beslut om ny utförare eller arbetsgivare i de fall en utförare blir av med sitt tillstånd.
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot