Publicerad: 19 januari 2018

Välfärdsutredningen - betänkande och redovisning av utredningen

Välfärdsutredningen har bland annat haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Den innehåller konkreta förslag. Du kan också ta del av SKL:s yttrande i utredningen.

Kvalitet i välfärden

SKL:s yttrande till Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden

Slutbetänkande: Kvalitet i välfärden, SOU 2017:38

Välfärdsutredningens presentationsbilder (PDF, nytt fönster)

Video: Ilmar Reepalu överlämnar och redovisar betänkandet Kvalitet i välfärden

Välfärdsutredningen innehåller konkreta förslag, bland annat:

  • En sekretessbrytande bestämmelse införs för att underlätta kommuners och landstings möjlighet till uppföljning av välfärdsverksamhet som bedrivs av privata utförare.
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska ges bättre förutsättningar för att tillhandahålla kompletta register.

Utredningen gör även bedömningen att det är särskilt komplext att definiera och mäta kvalitet i välfärden, eftersom viktiga kvaliteter i välfärdssektorn skapas i mötet mellan personal och barn och vuxna som behöver insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst eller som går i skolan. Att på ett rättvisande sätt mäta kvaliteten i dessa möten är svårt.

Ordning och reda i välfärden

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster.

Delbetänkande: Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

Video: Ilmar Reepalu utredningens del som berör reglering av privata välfärdstjänster, SNS

SKL:s yttrande till Välfärdsutredningen 8 november 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot