Publicerad: 5 december 2018

Fråga och svar

Kvalitet i välfärden

Välfärdsutredningen innehåller konkreta förslag som bland annat:

  • En sekretessbrytande bestämmelse införs för att underlätta kommuners och landstings möjlighet till uppföljning av välfärdsverksamhet som bedrivs av privata utförare.
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska ges bättre förutsättningar för att tillhandahålla kompletta register.

Utredningen gör även bedömningen att det är särskilt komplext att definiera och mäta kvalitet i välfärden, eftersom viktiga kvaliteter i välfärdssektorn skapas i mötet mellan personal och barn och vuxna som behöver insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst eller som går i skolan. Att på ett rättvisande sätt mäta kvaliteten i dessa möten är svårt.

Slutbetänkande: Kvalitet i välfärden, SOU 2017:38

Välfärdsutredningens presentationsbilder (PDF, nytt fönster)

SKL:s yttrande till Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot