Publicerad: 5 december 2018

Fråga och svar

Ordning och reda i välfärden

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Välfärdsutredningen innehåller konkreta förslag som bland annat:

  • Det ska krävas tillstånd för privata utförare för att få motta offentlig finansiering. Kravet ska gälla privata utförare som bedriver verksamhet enligt Skollagen, Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) respektive Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Krav på att verksamhet ska bedrivas av en juridisk person
  • Aktörernas rörelseresultat ska begränsas
  • Ägar- och ledningsprövning ska införas
  • Ett mer flexibelt regelverk för upphandling av välfärdstjänster
  • Förslag på riktade upphandlingar mot idéburna aktörer
  • En ny lag om valfrihetssystem (LOV)

Delbetänkande: Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

Video: Ilmar Reepalu utredningens del som berör reglering av privata välfärdstjänster, SNS

SKL:s yttrande till Välfärdsutredningen 8 november 2016
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot