Publicerad: 22 januari 2019

Valfrihetssystem och ersättningssystem

Valfriheten innebär att den enskilde invånaren kan välja och välja om utförare samt att ersättningen till utföraren följer den enskildes val. Lagstiftningen ger olika möjligheter till att införa valfrihetssystem. Ett ersättningssystem behövs i ett valfrihetssystem.

Valfrihetssystem är obligatoriskt inom förskola, skola och primärvård. Inom övriga områden (socialtjänst och övrig hälso- och sjukvård) är det frivilligt för kommuner, landsting och regioner att införa valfrihetssystem. Förutsättningarna för de olika valfrihetssystemen regleras av speciallagstiftningar.

Det här är ett valfrihetssystem

  • Brukaren, patienten, eleven har möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsten.
  • Utförarna måste ha ett godkännande av kommunen, landstinget, regionen eller Skolinspektionen.
  • Kommuner, landsting och regioner har ett ansvar för att informera om utförarna.
  • Ersättningen till utförarna följer den enskildes val.

Ersättningssystem

De olika valfrihetssystemen förutsätter att kommunen, landstinget eller regionen fastställt ett ersättningssystem. Ersättningssystemens uppbyggnad skiljer sig markant mellan de olika verksamhetsområdena i de enskilda kommunerna, landstingen och regionerna.

Publikationer

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot