Publicerad: 6 april 2018

Ersättningssystem i specialiserad vård

Över 80 procent av vårdval i specialiserad vård finns i Stockholms län, Uppsala län och Region Skåne. Ersättningen i de allra flesta vårdvalssystemen baseras på enskilda prestationer, men andra ersättningssystem är under utveckling.

Ersättningar baserad på enskilda prestationer

Ersättningen i de allra flesta vårdvalssystemen baseras på enskilda prestationer utifrån registrering av diagnoser och åtgärder och påminner därmed mycket om ersättningssystemet som används vid den nationella taxan (lag om läkarvårdsersättning).

Lag om läkarvårdsersättning: bestämmer om vissa ersättningar till läkare

Ersättningar baserade på vårdepisoder och paketpriser

Ersättningar baserade på vårdepisoder och paketpriser håller på att utvecklats.
Den allra enklaste vårdepisoden avser ett enda besök. De mest komplexa vårdepisoderna är livslånga, kräver samverkan mellan flera olika vårdgivare och patienters behov varierar stort.

Nationellt projekt för vårdepisoder

I ett nationellt projekt, som pågår 2013-2014 och delfinansieras av Socialdepartementet, deltar sju landsting för utveckling av ersättnings- och beskrivningssystem för vårdepisoder inom diagnoserna förlossning, diabetes, stroke, höft eller knä, ryggkirurgi, obesitas, osteroporos och bröstcancer.

Rapporter

Arbetsgruppen för utveckling av ersättningsmodeller inom vårdvalsnätverket beskriver löpande sitt utvecklingsarbete med ersättningssystem i specialiserad vård.

Slutrapport: om ersättningssystem i specialiserad vård 2013 (PDF, nytt fönster)

Delrapport 1: om ersättningssystem i specialiserad vård 2012 (PDF, nytt fönster)

Delrapport 2: om ersättningssystem i specialiserad vård 2013 (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot