Publicerad: 30 november 2017

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOV - beslutsläge

SKL sammanställer aktuellt beslutsläge inom valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner. Uppgifterna baseras på annonserade valfrihetssystem (valfrihetswebben) för vårdval och hälsoval inom primärvård fördelat på landsting och regiform, vårdval inom specialiserad vård och tandvård upphandlad enligt LOV.

Valfrihetssystem inom primärvården är obligatoriskt enligt HSL § 5 sedan 2010

Uppdragen är emellertid olika utformade från smala till breda, omfattande skilda verksamheter som förutom allmänläkare inkluderar distriktssköterskeverksamhet, barnhälsovård, rehabilitering, basal psykiskt ohälsa, och- eller mödrahälsovård.

Införande av vårdval utöver primärvård är frivilligt och har därför införts i olika omfattning.

Senast publicerad sammmanställning 2017

Beslutsläge vårdval landsting/regioner april 2017 (PDF, nytt fönster)

  • Flest införda vårdval finns i Stockholms läns landsting och i Landstinget i Uppsala län. Tillsammans står de för ungefär hälften av antalet vårdvalen inom öppen specialiserad vård.
  • Sedan förra avstämningstillfället i oktober 2016 har antalet vårdval ökat från 103 till 104.

Tidigare sammanställningar 2016 - 2015

Beslutsläge vårdval landsting/regioner oktober 2016 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, april 2016 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, juni 2015 (PDF, nytt fönster)

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot