Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOV - beslutsläge

Du finner här sammanställningar över landstingens och regioners beslutade valfrihetssystem enligt LOV, samt antal vårdcentraler i primärvård fördelat på landsting och regiform.

Beslutade valfrihetssystem enligt LOV

Sveriges Kommuner och Landsting sammanställer två gånger per år aktuellt beslutsläge om LOV i landsting och regioner. Uppgifterna baseras på beslutade och på valfrihetswebben annonserade valfrihetssystem. De valfrihetssystem som gäller är:

  • vårdval och hälsoval inom primärvård,
  • vårdval inom specialiserad vård, 
  • tandvård upphandlad enligt LOV.

Antal vårdcentraler fördelat på regiform

SKL och vårdvalsnätverket sammanställer uppgiften om antal vårdcentraler inom primärvård (hälsocentraler, husläkarmottagningar eller motsvavarande) per landsting fördelat på regiform.

Senast publicerad sammmanställning 2016

Beslutsläge vårdval landsting/regioner oktober 2016 (PDF, nytt fönster)

Tidigare publicerade sammanställningar

2016 - 2012

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, april 2016 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, juni 2015 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, december 2014 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, maj 2014 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, september 2013 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, maj 2013 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, november 2012 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, juni 2012 (PDF, nytt fönster)

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot