Publicerad: 22 januari 2019

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOV - beslutsläge

SKL sammanställer aktuellt beslutsläge inom valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner. Uppgifterna baseras på annonserade valfrihetssystem (valfrihetswebben) för vårdval och hälsoval inom primärvård fördelat på landsting och regiform, vårdval inom specialiserad vård och tandvård upphandlad enligt LOV.

Valfrihetssystem inom primärvården är obligatoriskt enligt HSL § 5 sedan 2010

Uppdragen är emellertid olika utformade från smala till breda, omfattande skilda verksamheter som förutom allmänläkare inkluderar distriktssköterskeverksamhet, barnhälsovård, rehabilitering, basal psykiskt ohälsa, och- eller mödrahälsovård.

Införande av vårdval utöver primärvård är frivilligt och har därför införts i olika omfattning.

Senast publicerad sammanställning 2018

SKL publicerar statistik en gång per år sedan 2017, vanligtvis i april.

Beslutsläge vårdval i landsting och regioner, april 2018 (PDF, nytt fönster)

  • Flest införda vårdval finns i Stockholms läns landsting och i Landstinget i Uppsala län.
  • Tillsammans står de för drygt hälften av antalet vårdvalen inom öppen specialiserad vård.
  • Antal annonserade valfrihetssystem inom barntandvård ökar och uppgår nu till 15 stycken.
  • Sedan förra tillfället i april 2017 då SKL tittade på statistiken har antalet vårdval ökat från 102 till 106 – två har utgått och sex har tillkommit.
  • Nya vårdval är klinisk fysiologi, specialiserad hudsjukvård psykisk hälsa primärvård samt tre LOV inom allmän barn- och ungdomstandvård

Tidigare sammanställningar 2015 - 2017

Beslutsläge vårdval lndsting/regioner april 2017 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner oktober 2016 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, april 2016 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, juni 2015 (PDF, nytt fönster)

Tjänster

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot