Publicerad: 3 maj 2017

Utveckling av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård, vårdvalsnätverk

SKL erbjuder landsting och regioner nätverk för vårdval inom hälso-och sjukvård. Vårdvalsnätverket har i uppdrag att samla representanter för den centrala finansiärs- och modellägarrollen i landsting och regioner.

Vårdvalsnätverkets uppdrag

  • Uppdraget är att följa utvecklingen av de olika vårdvalsmodellerna i landsting och regioner, dela erfarenheter, problem och diskutera utvecklingen i framtiden.
  • Nätverkets deltagare ska representera landsting och regioner i rollen som finansiär och- eller uppdragsgivare.
  • Kommunikation med nätverket sker vid en träff per termin samt via nätverkets gemensamma projektplats. Vid behov bildas även mindre arbetsgrupper för utveckling inom angelägna områden.

Nätverk som är nära knutna till vårdvalsnätverkets arbete

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot