Publicerad: 2 oktober 2018

Utveckling av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård, vårdvalsnätverk

SKL erbjuder landsting och regioner nätverk för vårdval inom hälso-och sjukvård. Vårdvalsnätverket har i uppdrag att samla representanter för den centrala finansiärs- och modellägarrollen i landsting och regioner.

Vårdvalsnätverkets uppdrag

 • Uppdraget är att följa utvecklingen av de olika vårdvalsmodellerna i landsting och regioner, dela erfarenheter, problem och diskutera utvecklingen i framtiden.
 • Nätverket är arena för informations- och erfarenhetsutbyte avseende utveckling av beställarrollen samt aspekter i primärvårdens utveckling som påverkar ”beställningen”
 • Nätverkets deltagare ska representera landsting och regioner i rollen som finansiär och- eller uppdragsgivare.
 • Kommunikation med nätverket sker vid en träff per termin samt via nätverkets gemensamma projektplats. Vid behov bildas även mindre arbetsgrupper för utveckling inom angelägna områden.

Planerade nätverksmöten 2018-2019

 • 9 oktober 2018
 • 2 april 2019
 • 8 oktober 2019

SKL har en projektarbetsplats för nätverket

SKL använder en projektarbetsplats för medlemmar som vill ingå i nätverksarbetet. Vänligen kontakta Lars för att få "bli inbjuden" och medlem i projektarbetsplatsen.

Nätverk som är nära knutna till vårdvalsnätverkets arbete

 • Nätverk för nationella taxan och eventuella insatser vid förändringar av denna.

ACG-nätverk för erfarenhetsutbyte, information med mera

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lars Kolmodin
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot