Publicerad: 30 juni 2017

Ersättningssystem i hemtjänst 2016

Det är inom hemtjänst som flest kommuner infört valfrihetssystem. Godkända leverantörer enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, ska ha samma villkor. Det gäller både kvalitetskrav som ersättningsbelopp. SKL har gjort en inventering bland landets kommuner 2016.

Modeller för valfrihetssystem och ersättning

Kommunerna har valt olika modeller för sina valfrihetssystem. De kan omfatta serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, hemsjukvård, delegerad hemsjukvård var för sig eller i kombination. Ersättningen är oftast baserad på en analys av vad den egna verksamheten kostar men andra faktorer har också betydelse, som prisnivån i andra kommuner i regionen, marknadssituationen, effektiviseringskrav och politiska prioriteringar.

Ersättningssystem och ersättningsbelopp

SKL har under sommaren 2016 frågat kommuner som infört eller planerar att införa LOV om de fastställda ersättningsbeloppen och ersättningssystem som kommunerna har för hemtjänsten. 145 kommuner har svarat att man ersätter enligt följande:

 • 62 kommuner ersätter för beviljad tid,
 • 47 kommuner ersätter för elektroniskt uppmätt utförd tid,
 • 20 kommuner ersätter för inrapporterad utförd tid,
 • 12 kommuner för tjänst eller nivå.

Val av ersättningsmodell sker utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar. För att skapa rättvisa ekonomiska villkor, differentieras ersättningen till utförarna utifrån olika faktorer, till exempel:

 • typ av tjänst som service, omvårdnad, hemsjukvård
 • tidsdifferentiering: dag, kväll, natt, helg
 • tätort eller glesbygd
 • egen eller privat regi

Stor spridning i ersättningen

Det är en stor spridning mellan kommunernas ersättning. Genomsnittet för omvårdnadsinsatser dagtid 2016 är 377 kronor per timma, men varierar mellan 278
och 475 kronor per timme. Det är en ökning jämfört med 2015 med 1,1 procent.

Till viss del förklaras spridningen av att kommunerna ersätter på olika sätt till exempel:

 • beviljad tid (61 kommuner),
 • rapporterad tid (23 kommuner) eller
 • elektroniskt uppmätt tid (49 kommuner).

Brukartid

En faktor som påverkar utförarens intäktsnivå, är hur stor andel av personalens arbetstid
som är hemma hos brukare, det vill säga brukartid. Den rapporterade brukartiden varierar mellan 47 och 87 procent och är i genomsnitt 64 procent för offentligt driven verksamhet (n=52), respektive 71 procent för privata utförare (n=10).

Konkurrensneutrala ersättningar

Godkända leverantörer enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, ska ha samma
villkor. Det gäller både kvalitetskrav som ersättningsbelopp.

På grund av att privata utförare inte får dra av ingående moms vid inköp av varor och tjänster, kompenseras i regel privata utförare genom ett påslag på timpriset och erhåller därmed en högre ersättning än vad kommunens egen verksamhet får för samma tjänst. Genomsnittlig momskompensation ligger på tre procent, men här finns en variation på mellan en och sex procent (n=64).

Presentation: Hemtjänstersättningar 2016 (PDF, nytt fönster)

Kontakta oss om du har frågor eller vill ta del av sammanställningar från 2011-2016.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot