Publicerad: 30 oktober 2018

Ersättningssystem i hemtjänst 2017

Det är inom hemtjänst som flest kommuner infört valfrihetssystem. Godkända leverantörer enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, ska ha samma villkor. Det gäller både kvalitetskrav som ersättningsbelopp. SKL har gjort en inventering bland landets kommuner 2017.

Modeller för valfrihetssystem och ersättning

Kommunerna har valt olika modeller för sina valfrihetssystem. De kan omfatta serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, hemsjukvård, delegerad hemsjukvård var för sig eller i kombination. Ersättningen är oftast baserad på en analys av vad den egna verksamheten kostar men andra faktorer har också betydelse, som prisnivån i andra kommuner i regionen, marknadssituationen, effektiviseringskrav och politiska prioriteringar.

Ersättningssystem och ersättningsbelopp

SKL har under 2017 frågat kommuner som infört LOV om de fastställda ersättningsbeloppen och ersättningssystem som kommunerna har för hemtjänsten. De 158 tillfrågade kommuner har svarat att man ersätter enligt följande:

 • 58 kommuner ersätter för beviljad tid,
 • 76 kommuner ersätter för utförd tid,
 • 16 kommuner ersätter på annat sätt,
 • 8 kommuner uppgav ej ersättningsmodell.

Val av ersättningsmodell sker utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar. För att skapa rättvisa ekonomiska villkor, differentieras ersättningen till utförarna utifrån olika faktorer, till exempel:

 • typ av tjänst som service, omvårdnad, hemsjukvård
 • tidsdifferentiering: dag, kväll, natt, helg
 • tätort eller glesbygd
 • egen eller privat regi

Stor spridning i ersättningen

Det är en stor spridning mellan kommunernas ersättning. Genomsnittet för omvårdnadsinsatser dagtid 2017 är 401 kronor per timme, men varierar mellan 289 och 490 kronor per timme.

Till viss del förklaras spridningen av att kommunerna ersätter på olika sätt. Det kan handla om att ersättning utgår för beviljad tid, per tjänst, eller för utförd tid som antingen är elektroniskt uppmätt eller manuellt inrapporterad. En annan förklaring kan vara kravställandet kring de tjänster som upphandlas.

Presentation: Hemtjänstersättningar 2017 (PDF, nytt fönster)

Sammanställning: Hemtjänstersättningar LOV per kommun (Excel, nytt fönster)

Kontakta oss om du har frågor eller vill ta del av sammanställningar från 2011-2016.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Thomaz Ohlsson
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot