Publicerad: 27 oktober 2016

Nätverk för utveckling av valfrihetssystem inom social omsorg

SKL driver ett nätverk för kommuner inom äldre och handikappomsorg, LSS samt övriga sociala tjänster. Genom nätverket kan landets kommuner få råd och stöd kring de frågor som kan uppkomma vid förberedelse för och i ett införande av valfrihetssystem.

Deltagande kommuner träffas 1-2 gånger per år för utveckling och erfarenhetsutbyte. Konstnaden för att delta i nätverket är till självkostnadspris (kaffe,lunch, lokalkostnad). Som deltgare står du även för dina egna res- och omkostnader. Önskar du delta i nätverket vänligen kontakta oss.

Genomförd nätverksträff 12 april 2016

På programmet var bland annat:

Information om och erfarenhetsutbyte med den statliga utredningen Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster ("Välfärdsutredningen"). Deltar gör Johan Höök, huvudsekreterare, Elin Sundberg, utredningssekreterare och Marianne Bergqvist, utredningssekreterare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot