Publicerad: 25 januari 2017

Valfrihetssystem i kommuner 2016 - Beslutsläget i införandet av LOV

SKL har sammanställt en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Det finns uppgifter inom vilka tjänster LOV tillämpas och de kommuner som tillämpar LOV inom särskilt boende. Uppgifterna är hämtade till och med oktober 2016.

Karta över Sverige med olika färger för beslutsläget i införandet av LOV, oktober 2016.

Kartbilden visar

  • 162 kommuner har infört LOV (grön)
  •   14 kommuner har beslutat om att LOV ska införas (gul)
  •   46 kommuner har fattat beslut att inte införa LOV (röd)
  •     6 kommuner har fattat beslut om av avbryta LOV (blå)
  •   32 kommuner utreder LOV (grå)
  •   30 kommuner har inte ansökt om stimulansbidrag eller arbetat med frågan (vit)
  •     6 fattat beslut om att avbryta LOV (blå)

Karta och samlad statistik LOV (PDF, nytt fönster)

Kommuner som utreder och inför LOV (EXCEL, nytt fönster)

Utförare inom hemtjänsten

Hemtjänst är den vanligaste tjänsten där valfrihetssystem enligt LOV tillämpas. Av de 159 kommuner som infört valfrihetssystem är det 16 kommuner som för tillfället inte har någon godkänd privat utförare.

 Antal externa utförare inom hemtjänst

Antal utförare

2015-2016

   0 st

16

1-5 st

87

6-10 st

33

11-15 st

14

16-21 st

  1

21-25 st

  4

26 utförare eller fler

  4

Köp av verksamhet 2006 - 2015

Särskilt boende för äldre

De som tillämpar LOV för särskilt boende är följande kommuner:
Danderyd, Halmstad, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Simrishamn, Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby, Upplands Väsby, Uppsala, Uppvidinge, Växjö och Österåker.

Tjänster med valfrihet

 

162 kommuner har november 2016 publicerat förfrågningsunderlag
på valfrihetswebben inom följande områden:


Hemtjänst: omvårdnad, service och delegerade hälso- sjukvårdsinsatser

 126

Hemtjänst: omvårdnad, service och hemsjukvård

     8

Hemtjänst: enbart serviceinsatser

   24

Särskilt boende för äldre

   15

Korttidsboende för äldre utomlands

     1

Dagverksamhet för äldre

     5

Fotvård i särskilt boende

     1

Matdistribution

     5

Ledsagning enl. LSS

   18

Avlösning enl. LSS

   16

Korttidstillsyn enl. LSS

     3

Daglig verksamhet enl. LSS

   28

Korttidsvistelse enl. LSS

     6

Gruppbostad enl. LSS

     4

Gruppbostad socialpsykiatri

     1

Boendestöd

   10

Ickeval personlig assistans enl. LSS

     5

Kontaktperson

     1

Familjerådgivning

   16

Familjebehandling

     1

Arbetsmarknadsinsatser

     3

Sysselsättning socialpsykiatri

     8

Öppenvård missbruk

     1

HVB vuxna

     1

HVB barn

     1

Källa: Valfrihetswebben: annonsering av tjänster enligt LOV

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot