Publicerad: 10 januari 2018

Valfrihetssystem i kommuner 2017 - Beslutsläget i införandet av LOV

SKL har sammanställt en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Det finns uppgifter inom vilka tjänster LOV tillämpas och de kommuner som tillämpar LOV inom särskilt boende. Uppgifterna är hämtade till och med november 2017.

Karta över Sverige med olika färger för beslutsläget i införandet av LOV, november 2017.

Kartbilden visar

  • 161 kommuner har infört LOV (grön)
  •   11 kommuner har beslutat om att LOV ska införas (gul)
  •   32 kommuner utreder LOV (grå)
  •   76 har inte infört LOV (vit)
  •   10 kommuner har fattat beslut om av avbryta LOV (röd) 

Karta, samlad statistik LOV (PDF, nytt fönster)

Sammanställning kommuner (Excel, nytt fönster)

Utförare inom hemtjänsten

Köp av verksamhet 2006-2016

Hemtjänsten är den vanligaste tjänsten där valfrihetssystem enligt LOV tillämpas. I köp av verksamhet tar SKL årligen fram uppgifter kring hur många utförare som är verksamma inom området samt viss annan verksamhetsstatistik.

Köp av verksamhet 2016 kommer att publiceras december 2017.

Särskilt boende för äldre

De som tillämpar LOV för särskilt boende är följande kommuner:

Danderyd, Halmstad, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Simrishamn, Sollentuna, Solna, Staffanstorp, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Uppsala, Uppvidinge, Växjö och Österåker.

Tjänster med valfrihet

 

161 kommuner har november 2017 publicerat förfrågningsunderlag
på valfrihetswebben inom följande områden:


Hemtjänst: omvårdnad, service och delegerade hälso- sjukvårdsinsatser

125

Hemtjänst: omvårdnad, service och hemsjukvård

8

Hemtjänst: enbart serviceinsatser

25

Särskilt boende för äldre

17

Korttidsboende för äldre utomlands

1

Dagverksamhet för äldre

7

Fotvård i särskilt boende

1

Matdistribution

6

Ledsagning enl. LSS

19

Avlösning enl. LSS

17

Korttidstillsyn enl. LSS

3

Daglig verksamhet enl. LSS

28

Korttidsvistelse enl. LSS

6

Gruppbostad enl. LSS

4

Gruppbostad socialpsykiatri

1

Boendestöd

12

Personlig assistans enl. LSS (eventuellt endast icke-val)

8

Kontaktperson

1

Familjerådgivning

15

Familjebehandling

1

Arbetsmarknadsinsatser

3

Sysselsättning socialpsykiatri

8

Öppenvård missbruk

1

HVB vuxna

1

HVB barn

2

Kvalificerad tillsyn

1

Kolloverksamhet

1

Konsulentstödda jour- och familjehem

1

Källa: Valfrihetswebben: annonsering av tjänster enligt LOV

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot