Publicerad: 29 oktober 2018

Valfrihetssystem i kommuner 2018 - Beslutsläget i införandet av LOV

SKL har sammanställt en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Det finns uppgifter inom vilka tjänster LOV tillämpas och de kommuner som tillämpar LOV inom särskilt boende. Uppgifterna är hämtade till och med april 2018.

Karta över Sverige med olika färger för beslutsläget i införandet av LOV, april 2018.

Kartbilden visar

 • 161 kommuner har infört LOV (grön)
 •   8 kommuner har beslutat om att LOV ska införas (gul)
 • 108 kommuner saknar beslut att införa LOV (vit)
 •   13 kommuner har fattat beslut om av avbryta LOV (röd) 

Karta, samlad statistik, tjänster kring LOV (PDF, nytt fönster)

Sammanställning över kommuner (Excel, nytt fönster)

LOV för särskilt boende, äldre

20 kommuner tillämpar LOV för särskilt boende 2018. Dessa är:

 • Danderyd, Halmstad, Kävlinge, Lidingö, Nacka, Norrtälje,
 • Ronneby , Simrishamn, Sollentuna, Solna, Staffanstorp,
 • Stockholm, Sundbyberg, Sölvesborg, Täby, Upplands Väsby,
 • Uppsala, Uppvidinge, Växjö och Österåker.

Tjänster med valfrihet

161 kommuner har april 2018 publicerat sitt förfrågningsunderlag
på valfrihetswebben inom följande områden:

Tjänster

Antal kommuner

Hemtjänst: service, omvårdnad, delegerad hälso- och sjukvård

127

Hemtjänst: service, omvårdnad, hälso- och sjukvård

8

Hemtjänst: enbart serviceinsatser

24

Daglig verksamhet enl. LSS

30

Särskilt boende för äldre

20

Ledsagning enl. LSS

19

Avlösning enl. LSS

17

Familjerådgivning

15

Boendestöd

12

Personlig assistans enl. LSS (eventuellt endast icke-val)

8

Sysselsättning socialpsykiatri

8

Dagverksamhet för äldre

7

Matdistribution

6

Korttidsvistelse enl. LSS

6

Gruppbostad enl. LSS

4

Korttidstillsyn enl. LSS

3

Arbetsmarknadsinsatser

3

HVB barn

2

Korttidsboende för äldre utomlands

1

Fotvård i särskilt boende

1

Gruppbostad socialpsykiatri

1

Kontaktperson

1

Familjebehandling

1

Öppenvård missbruk

1

HVB vuxna

1

Kvalificerad tillsyn

1

Kolloverksamhet

1

Konsulentstödda jour- och familjehem

1

 Källa: Valfrihetswebben: annonsering av tjänster enligt LOV, april 2018

Utförare inom hemtjänst

Köp av verksamhet 2006-2016, webbutiken

Hemtjänsten är den vanligaste tjänsten där valfrihetssystem enligt LOV tillämpas. I skriften Köp av verksamhet tar SKL årligen fram uppgifter kring hur många utförare som är verksamma inom området samt viss annan verksamhetsstatistik.

Informationsansvarig

 • Thomaz Ohlsson
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot