Publicerad: 23 april 2019

Ersättningssystem inom hälso-och sjukvård

Införande av vårdvalssystem förutsätter prestationsersättning. Landsting och regioner som har infört vårdval enligt LOV har beslutat om hur både privata utförare som deras verksamhet i så kallat egenregi ska ersättas.

Adjusted Clinical Groups, ACG

ACG används i många länder och av en majoritet av de svenska landstingen. Det används som beskrivningssystem, som analysverktyg eller för vårdtyngdsjustering i ersättningssystem.

SKL har sett behov av att öka kunskapen om och förståelsen av ACG-systemet

SKL:s sjukvårdsdelegation har, med utgångspunkt i granskningar i enskilda landsting, sett ett behov av att se på möjligheterna att validera ACG -systemet. SKL har i uppdrag  att ta frågan vidare. Systemet är komplext och inte helt transparent. Det finns utrymme för att öka kunskapen om och förståelsen av systemet.

Promemorian, ACG – förutsättningar för en nationell insats, ska ses som en del i kunskapsutvecklingen. De frågeställningar som lyfts i sammanfattningen och på slutet kommer att hanteras i enlighet med förslagen i promemorian.

PM: ACG – förutsättningar för en nationell insats (PDF, nytt fönster)

Patientens möjlighet att välja primärvård och öppen specialistvård nationellt

Den nya patientlagen innebär att patienter ska ha möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistsjukvård i hela landet. Valmöjligheten i slutenvården regleras i en rekommendation från SKL.

SKL:s arbete med att stärka patientinflytandet i hälso- och sjukvården

Vårdvalsnätverkets arbete med utveckling av valfrihetssystem och ersättningssystem

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot