Publicerad: 12 april 2019

Valfrihetssystem i regioner enligt LOV - beslutsläge

SKL sammanställer en gång per år aktuellt beslutsläge inom valfrihetssystem enligt LOV i regioner. Uppgifterna baseras på av regionerna annonserade valfrihetssystem (valfrihetswebben). 

Primärvård

Det är obligatoriskt sedan 2010 att regionerna ska organisera primärvården i valfrihetssystem, HSL § 5.

Uppdragen inom vårdval primärvård är olika utformade från smala till breda, omfattande skilda verksamheter som förutom allmänläkare inkluderar distriktssköterskeverksamhet, barnhälsovård, rehabilitering, basal psykiskt ohälsa, och- eller mödrahälsovård.

Specialistvård

Vårdval utöver primärvård är frivilligt. Flera regioner använder LOV för att ansluta privata utförare inom andra delar av hälso- och sjukvården. Men då det är frivilligt har det kommit att användas i olika omfattning i olika regioner.

Tandvård

Det har under lång tid varit valfritt för barn, ungdomar och unga vuxna att söka tandvård hos privata tandvårdsutförare, som finansierats av det allmänna. I ökad omfattning har LOV börjat tillämpas också på tandvård, för anslutning av privata tandvårdsutförare, både inom allmän- och specialisttandvård, samt tandreglering.

Senast publicerad sammanställning 2019

SKL publicerar en gång per år sedan 2017, vanligtvis i april, statistik över annonserade valfrihetssystem.

Beslutsläge vårdval i regioner, april 2019 (PDF, nytt fönster)

  • Sedan 2018 har antalet vårdval ökat från 106 till 107 – två har tillkommit och ett har upphört.
  • Nya vårdval är geriatrisk öppen- och slutenvård samt sexuell hälsa.

Flest vårdval finns i regionerna Stockholm och Uppsala. Där finns två tredjedelar av antalet vårdval inom specialiserad vård (primärvård vårdcentral och tandvård avräknad).

Tidigare sammanställningar 2015 - 2018

Beslutsläge vårdval i landsting och regioner, april 2018 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval lndsting/regioner april 2017 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner oktober 2016 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, april 2016 (PDF, nytt fönster)

Beslutsläge vårdval landsting/regioner, juni 2015 (PDF, nytt fönster)

Tjänster

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot