Publicerad: 5 april 2019

Utveckling av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård, vårdvalsnätverk

SKL erbjuder landsting och regioner nätverk för vårdval inom hälso-och sjukvård. Vårdvalsnätverket har i uppdrag att samla representanter för den centrala finansiärs- och modellägarrollen i landsting och regioner.

Vårdvalsnätverkets uppdrag

  • Uppdraget är att följa utvecklingen av de olika vårdvalsmodellerna i landsting och regioner, dela erfarenheter, problem och diskutera utvecklingen i framtiden.
  • Nätverket är arena för informations- och erfarenhetsutbyte avseende utveckling av beställarrollen samt aspekter i primärvårdens utveckling som påverkar ”beställningen”
  • Nätverkets deltagare ska representera landsting och regioner i rollen som finansiär och- eller uppdragsgivare.
  • Kommunikation med nätverket sker vid en träff per termin samt via nätverkets gemensamma projektplats. Vid behov bildas även mindre arbetsgrupper för utveckling inom angelägna områden.

Planerade nätverksmöten 2019

  • 8 oktober 2019

SKL har en projektarbetsplats för nätverket

SKL använder en projektarbetsplats för medlemmar som vill ingå i nätverksarbetet. Vänligen kontakta Lars för att få "bli inbjuden" och medlem i projektarbetsplatsen.

Nätverk som är nära knutna till vårdvalsnätverkets arbete

  • Nätverk för nationella taxan och eventuella insatser vid förändringar av denna.

ACG-nätverk för erfarenhetsutbyte, information med mera

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot