Publicerad: 9 augusti 2019

Ersättningssystem inom social omsorg

Införande av valfrihetssystem i socialtjänst förutsätter prestationsersättning. I ett valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) ska godkända leverantörer ha samma villkor. Det gäller både kvalitetskrav som ersättningsbelopp.

Ersättningssystem inom hemtjänst vanligast

Valfrihetssystem inom kommunal omsorg är vanligast inom hemtjänst. De kommuner som infört LOV inom hemtjänst har beslutat om hur både privata utförare som deras verksamhet i egenregi ska ersättas.

Skillnad i ersättning förekommer

Kommunerna har oftast baserat ersättningen på en analys av vad den egna verksamheten kostar men också tagit hänsyn till hur andra satt pris i regionen, marknadssituationen, effektiviseringskrav och politiska prioriteringar. Skillnad i ersättning mellan privata utförare och kommunens egenregi förekommer ibland beroende på skillnader som:

  • uppdrag - kommunen har ofta krav på egenregi-verksamhet att vara verksam i hela kommunen,
  • fria nyttigheter för egenregi som kompenseras med högre ersättning för privata leverantörer,
  • momskompensation för privata leverantörer.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot