Publicerad: 9 augusti 2019

Nätverk för utveckling av valfrihetssystem inom social omsorg

SKL driver ett nätverk för kommuner inom äldre och handikappomsorg, LSS samt övriga sociala tjänster. Genom nätverket kan landets kommuner få råd och stöd kring de frågor som kan uppkomma vid förberedelse för och i ett införande av valfrihetssystem.

Deltagande kommuner träffas 1-2 gånger per år för utveckling och erfarenhetsutbyte. Konstnaden för att delta i nätverket är till självkostnadspris (kaffe,lunch, lokalkostnad). Som deltgare står du även för dina egna res- och omkostnader.

Önskar du delta i nätverket vänligen kontakta oss.

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot