Publicerad: 26 oktober 2016
Prenumerera på EU, internationellt

EU, internationellt

SKL bevakar och ger stöd i EU och internationella frågor som rör svenska kommuner, landsting och regioner.

Årets tema är Agenda 2030. Reservera datumet den 18 januari 2017 - ett tillfälle att få inspiration och diskutera globala och lokala utmaningar.

Höstens nummer med information om det senaste som har hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner.

Läs SKL:s senaste nyhetsbrev om EU och internationella frågor.

SKL:s Brysselkontor stödjer förbundets intressebevakning i EU-relaterade frågor.

Aktuellt

Kurs och konferens

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot