Publicerad: 1 mars 2018

Guider i arbetet med agenda 2030

Tre hjälpmedel kan ge dig inspiration i arbetet med Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner.

Kom igång med Agenda 2030-arbetet

För organisationer som behöver hjälp med att komma igång med sitt arbete har Agenda 2030-delegationen tagit fram presentationer och filmer där de olika delarna av Agenda 2030 gås igenom.

Föreläsningar och presentationer, Agenda 2030-delegationen

Arbete i städer

Nätverket Sustainable Development Solutions Network och den tyska regeringen har tagit fram en guide för att arbeta med Agenda 2030 i städer. Guiden heter Getting Started with the SDGs in Cities.

Fyra steg hjälper dig att sätta igång arbetet. Bland annat att initiera en inkluderande och medskapande process, att definiera en nulägesbild av hur man ligger till i förhållande till målen och att anta övergripande mål som hänger ihop med Agenda 2030.

Getting Started with the SDGs in Cities

Färdplan på lokal och regional nivå

Det andra hjälpmedlet är en färdplan för hur man kan arbeta med Agenda 2030 på lokal och regional nivå. Den är framtagen av Global Taskforce of Local and Regional Governments, UNDP och UN Habitat.

Guiden ger också exempel på hur lokal och regional nivå runt om i världen arbetar med Agenda 2030. Materialet är på engelska.

Roadmap for localizing the SDGs (PDF, nytt fönster)

Att ”lokalisera” de globala målen

UNDP, UN-Habitat och Global Task Force of Local and Regional Governments har tillsammans tagit fram en webbsida som riktar sig till lokala och regionala aktörer myndigheter i deras arbete med Agenda 2030. Webbsidan innehåller en verktygslåda, ett diskussionsforum och ett bibliotek fullspäckat med litteratur om de globala målen. Att lokalisera de globala målen innebär att man sätter territoriet och människor och deras prioriteringar, behov och resurser i centrum i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

Verktygslådan innehåller bland annat verktyg för att öka kunskapen om de globala målen, att göra en nulägesanalys på subnationell nivå, hur man kan integrera de globala målen i subnationella planer och strategier och hur man kan följa upp och utvärdera arbetet. I verktygslådan finns även inspiration till hur man kan samarbeta vertikalt och horisontellt i genomförandet av Agenda 2030.

I diskussionsforumet kan du läsa mer om hur andra arbetar och dela med dig av din egen berättelse.

Localizing the SDGs (nytt fönster)

Flamländsk guide till att lokalisera de globala målen

Det flamländska förbundet för städer, The Association of Flemish Cities and Towns (VVSG), har tagit fram en egen publikation om vad de globala målen kan betyda i en nederländsk, lokal kontext. Guiden är skriven för politiker och tjänstemän som funderar på hur de kan arbeta med de globala målen. Kanske kan den vara en inspiration även till en svensk kommun, landsting eller region?

Guide från VVSG (PDF, nytt fönster)

Följ upp ert arbete med hållbar utveckling

Rådet för främjande av Kommunala Analyser, RKA, har i samarbete med SKL och en referensgrupp med kommuner och landsting tagit fram ett urval av nyckeltal för jämförelser om hållbar utveckling. I verktyget ”Jämföraren” kan du själv jämföra hur din kommun, landsting eller region ligger till i förhållande till andra kommuner, landsting och regioner när det kommer till hållbar utveckling.

RKA:s publikation om hållbar utveckling

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    MiljöexpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot