Publicerad: 12 oktober 2018

EU påverkar lokalpolitiken

Svenska kommuner, landsting och regioner påverkas av EU både direkt och indirekt. Många arbetar också aktivt med EU-relaterade frågor, till exempel genom europeiska nätverk och EU-finansierade projekt. För att stödja våra medlemmar i deras EU-arbete har SKL har tagit fram olika material.

Våra publikationer

EU i lokalpolitiken 2018

Omslag till skriften EU i lokalpolitiken

EU i lokalpolitiken 2018

Det har länge pratats om att EU påverkar den lokala och den regionala nivån. I den här publikationens första del finns en undersökning som visar att ungefär hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning påverkas direkt eller indirekt av EU.

För att öka möjligheterna till deltagande i EU-arbetet, på nationell och europeisk nivå, inkluderar vi i bokens andra del en rad exempel på våra medlemmars EU-relaterade arbete.

Men det räcker inte att veta att vi blir påverkade. Det är nu hög tid att öka förståelsen för hur den lokala och regionala nivån kan påverka EU. I den avslutande delen ges därför en beskrivning av hur kommuner, landsting och regioner kan påverka beslut som fattas i EU – en ”handbok” i påverkansarbete om du så vill.

På gång inom EU

Omslaget på skriften På gång inom EU 2018

På gång inom EU hösten 2018

I På gång inom EU kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner, landsting och regioner. Du kan också läsa om vilka som är SKL:s prioriterade EU-frågor. På gång inom EU utkommer två gånger per år.

Det är korta artiklar och i pdf-versionen finns länkar till aktuella dokument på såväl EU som nationell nivå samt kontaktuppgifter till ansvariga handläggare på SKL.

EU-utbildning för kommuner

Tillsammans med Sieps, Svenska institutets för europapolitiska studier, har SKL tagit fram en utbildning, som inriktar sig på att tydliggöra kopplingen mellan lokal sakpolitik och EU-nivån. Utgångspunkten är aktuella sakfrågor kommun, landsting eller region. Utbildningen riktar sig till förtroendevalda samt tjänstepersoner på lokal och regional nivå.

Hör oss på plats eller se filmen

Ta gärna kontakt med oss om ni vill att vi ska komma och hålla ett utbildningsseminarium i just din kommun, landsting eller region. Utbildningen finns också film på vår videokanal SKL Play. Den är indelad i olika tematiska kapitel för att du enklare ska hitta de avsnitt som passar just dig.

EU påverkar oss – EU-utbildning för kommuner, SKL Play

Informationsansvarig

  • Karin Flordal
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot