Publicerad: 12 september 2017

EU i lokalpolitiken

Svenska kommuner, landsting och regioner påverkas av EU på flera sätt. Många arbetar också aktivt med EU-relaterade frågor, till exempel genom europeiska nätverk och EU-finansierade projekt.

EU sätter ramar som direkt och indirekt påverkar den lokala och regionala nivån. SKL:s undersökning EU i lokalpolitiken visar att ungefär 60 procent av punkterna på en dagordning från kommunfullmäktige påverkas av EU. Motsvarande siffra för landstingen är ungefär 50 procent.

Många svenska kommuner, landsting och regioner arbetar med EU-frågor på olika sätt. En del deltar direkt i olika organisationer och nätverk för bland annat intressebevakning och utbyten av goda exempel. Detta ger dem möjlighet att ta del av goda exempel från andra delar av Europa och att presentera sina egna lösningar. Av de projekt som bedrivs lokalt och regionalt är det ett flertal som finansieras genom EU:s fonder och program.

Ett flertal svenska regioner finns representerade i Bryssel med egna kontor. De bevakar sin regions intressen gentemot EU.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot