Publicerad: 17 januari 2017

Kommun- och regionförbund i Europa

SKL samarbetar med andra kommun- och regionförbund i Europa. Det sker framförallt via den europeiska paraplyorganisationen CEMR.

Council for European Municipalities and Regions (CEMR) är kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation i Europa. Organisationen samlar 57 kommun- och regionförbund från 41 länder.

Målet med CEMR:s arbete är att främja lokalt självstyre och samarbete mellan kommuner och regioner i Europa. CEMR tar kontinuerligt fram ståndpunkter om EU:s lagstiftning och driver ett aktivt påverkansarbete på ett flertal områden som miljö, offentliga tjänster, transport och regional utveckling.

På CEMR:s webbplats finns kontaktuppgifter till alla kommun- och regionförbund i Europa. Här finns också information om den lokala och regionala nivån i respektive land.

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

SKL:s arbete i CEMR

Förtroendevalda och experter från SKL deltar aktivt i CEMR:s arbete och bidrar till dess ståndpunkter. Mycket av arbetet sker inom olika tematiska områden tillsammans med kollegor från andra kommun- och regionförbund i Europa.

SKL företräds av fyra ledamöter i CEMR:s högst beslutande organ, Policy Committee.

SKL:s ledamöter i CEMR

Ilmar Reepalu

Lena Micko (S)
Linköpings kommun

Anders Knape

Anders Knape (M)
Karlstads kommun
Executive President

Ilmar Reepalu

Ilmar Reepalu (S)
Malmö stad
CEMR:s talesperson för
urbana frågor

Anders Knape

Carola Gunnarsson (C)
Sala kommun
CEMR:s talesperson för
territoriell utveckling

Ersättare

Ilmar Reepalu

Anders Henriksson (S)
Landstinget i Kalmar län

Anders Knape

Emil Broberg (V)
Region Östergötland

Ilmar Reepalu

Elisabeth Unell (M)
Västerås stad

Anders Knape

Ulrika Landergren (L)
Kungsbacka kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot