Publicerad: 3 oktober 2018

Kommun- och regionförbund i Europa

SKL samarbetar med andra kommun- och regionförbund i Europa. Det sker framförallt via den europeiska paraplyorganisationen CEMR.

Council for European Municipalities and Regions (CEMR) är kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation i Europa. Organisationen samlar 57 kommun- och regionförbund från 41 länder.

Målet med CEMR:s arbete är att främja lokalt självstyre och samarbete mellan kommuner och regioner i Europa. CEMR tar kontinuerligt fram ståndpunkter om EU:s lagstiftning och driver ett aktivt påverkansarbete på ett flertal områden som miljö, offentliga tjänster, transport och regional utveckling.

På CEMR:s webbplats finns kontaktuppgifter till alla kommun- och regionförbund i Europa. Här finns också information om den lokala och regionala nivån i respektive land.

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

SKL:s arbete i CEMR

Förtroendevalda och experter från SKL deltar aktivt i CEMR:s arbete och bidrar till dess ståndpunkter. Mycket av arbetet sker inom olika tematiska områden tillsammans med kollegor från andra kommun- och regionförbund i Europa.

SKL företräds av fyra ledamöter i CEMR:s högst beslutande organ, Policy Committee.

SKL:s ledamöter i CEMR

Ilmar Reepalu

Lena Micko (S)
Linköpings kommun

Anders Knape

Anders Knape (M)
Karlstads kommun
Executive President

Ilmar Reepalu

Ilmar Reepalu (S)
Malmö stad
CEMR:s talesperson för
urbana frågor

Anders Knape

Carola Gunnarsson (C)
Sala kommun
CEMR:s talesperson för
territoriell utveckling

Ersättare

Ilmar Reepalu

Anders Henriksson (S)
Landstinget i Kalmar län

Anders Knape

Emil Broberg (V)
Region Östergötland

Ilmar Reepalu

Elisabeth Unell (M)
Västerås stad

Anders Knape

Ulrika Landergren (L)
Kungsbacka kommun

Informationsansvarig

  • Dominique Faymonville
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot