Publicerad: 18 januari 2017

SKL:s prioriterade EU-frågor

Under 2017 fokuserar SKL på åtta EU-frågor som är viktiga för kommuner, landsting och regioner.

SKL:s styrelse har antagit åtta prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2017. Dessa ingår även i SKL:s verksamhetsplan för 2017. För varje prioriterad fråga finns ett antal viljeriktningar som förbundet ska verka för, samt aktiviteter som ska genomföras under året.

Bakgrundsdokument till SKL:s prioriterade EU-frågor 2017 (PDF, nytt fönster)

Prioriterade EU-frågor 2017

  1. Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  2. Balans mellan arbetsliv och privatliv för förvärvsarbetande familjer
  3. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter
  4. En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
  5. Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering och förnybar energi
  6. Ett dricksvattendirektiv som underlättar lokala tillsynsmyndigheters arbete med prioriterade ämnen
  7. Implementeringen av paketet för cirkulär ekonomi ska ge tydlig miljönytta
  8. Statligt stöd och regionala flygplatser

SKL:s prioriterade EU-frågor 2017 i korthet (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot