Publicerad: 21 december 2016

Kontaktuppgifter SKL:s prioriterade EU-frågor

Hållbart asyl- och flyktingmottagande i EU

Lotta Dahlerus
08-452 73 70
lotta.dahlerus@skl.se

Balans mellan arbetsliv och privatliv för förvärvsarbetande familjer

Jeanette Grenfors
08-452 74 52
jeanette.grenfors@skl.se

Anna Ulvesson
08-452 74 67
Anna.Ulveson@skl.se

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Kristin Ivarsson
08-452 77 33
kristin.ivarsson@skl.se

En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020

Gustaf Rehnström
08-452 75 71
Gustaf.Rehnstrom@skl.se

Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering och förnybar energi

Andreas Hagnell
08-452 78 66
Andreas.Hagnell@skl.se

Ett dricksvattendirektiv som underlättar lokala tillsynsmyndigheters arbete med prioriterade ämnen

Michael Öhlund
08-452 79 63
Michael.ohlund@skl.se

Implementeringen av paketet för cirkulär ekonomi ska ge tydlig miljönytta

Fredrik Bäck
08-452 77 14
Fredrik.Back@skl.se

Statligt stöd och regionala flygplatser

Helena Linde
08-452 79 76
helena.linde@skl.se
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot