Publicerad: 23 september 2019

Kommun- och regionförbund i Europa

SKL samarbetar med andra kommun- och regionförbund i Europa. Det sker framförallt via den europeiska paraplyorganisationen CEMR.

Council for European Municipalities and Regions (CEMR) är kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation i Europa. Organisationen samlar 57 kommun- och regionförbund från 41 länder.

Målet med CEMR:s arbete är att främja lokalt självstyre och samarbete mellan kommuner och regioner i Europa. CEMR tar kontinuerligt fram ståndpunkter om EU:s lagstiftning och driver ett aktivt påverkansarbete på ett flertal områden som miljö, offentliga tjänster, transport och regional utveckling.

På CEMR:s webbplats finns kontaktuppgifter till alla kommun- och regionförbund i Europa. Här finns också information om den lokala och regionala nivån i respektive land.

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

SKL:s arbete i CEMR

Förtroendevalda och experter från SKL deltar aktivt i CEMR:s arbete och bidrar till dess ståndpunkter. Mycket av arbetet sker inom olika tematiska områden tillsammans med kollegor från andra kommun- och regionförbund i Europa.

SKL företräds av fyra ledamöter i CEMR:s högst beslutande organ, Policy Committee.

SKL:s ledamöter i CEMR

Ilmar Reepalu

Anders Knape (M)
Karlstads kommun
Executive President CEMR

Anders Knape

Carola Gunnarsson (C)
Sala kommun
CEMR:s talesperson för
territoriell utveckling

Ilmar Reepalu

Lena Micko (S)
Linköpings kommun

Anders Knape

Anders Henriksson (S)
Region Kalmar


Anders Knape

Elisabeth Unell (M)
Västerås stad

Ersättare

Ilmar Reepalu

Dennis Wedin (M)
Stockholms stad

Anders Knape

Mari-Louise Wernersson (C)
Region Halland

Ilmar Reepalu

Ulrika Landergren (L)
Kungsbacka kommun

Anders Knape

Karin Stjernfeldt Jammeh (S)
Malmö stad

 

Anders Knape

Emil Broberg (V)
Region Östergötland

Informationsansvarig

  • Dominique Faymonville
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot