Publicerad: 27 februari 2019

Region Uppsala

Fredagen den 23 mars besökte EU- och handelsminister Ann Linde Uppland och ingick EU-handslag med Uppsala kommun, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Tierps kommun och Östhammars kommun samt Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala.

EU-handslaget ägde rum på Humanistiska teatern och samarrangerades med Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Åtagandena denna dag handlar om att stärka samverkan mellan aktörer i länet för att dra bättre nytta av möjligheterna som det europeiska samarbetet medför, att utveckla påverkansarbetet i frågor som är strategiskt viktiga för Uppsala län samt att öka kunskapen och förståelsen för EU hos folkvalda och tjänstepersoner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Flordal
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot