Publicerad: 27 februari 2019

Region Västmanland

Den 24 januari 2018 ingick Region Västmanland, Västerås stad, Kungsör kommun, Mälardalens Högskola och Länsstyrelsen i Västmanland ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.

Genom EU-handslaget åtog sig aktörerna i Västmanland att stödja internationaliseringen av näringslivet, delta i utveckling av de regionala EU-programmen, försöka påverka EU:s program efter 2020, bidra till att öka kunskapsnivån om EU och dess inverkan på samhälls- och näringslivsutvecklingen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Flordal
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot