Publicerad: 5 april 2019

SKL:s prioriterade EU-frågor

Under 2019 fokuserar SKL på åtta EU-frågor som är viktiga för kommuner och regioner.

SKL:s styrelse har antagit åtta prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2019. Dessa ingår även i SKL:s verksamhetsplan för 2019. För varje prioriterad fråga finns ett antal viljeriktningar som förbundet ska verka för, samt aktiviteter som ska genomföras under året.

Beskrivning av SKL:s prioriterade EU-frågor 2019 i kortversion (PDF, nytt fönster)

Bakgrundsdokument Prioriterade EU-frågor 2019 (PDF, nytt fönster)

Prioriterade EU-frågor 2019

 • EU:s framtida långtidsbudget 2021–2027
 • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
 • Den sociala dimensionen av EU
 • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 • EU:s vattendirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
 • Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa
 • Mobilitet och infrastruktur
 • Horisont Europa

Informationsansvarig

 • Annika Lindberg
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot