Publicerad: 3 september 2014

Europarådet, CLRAE

Europarådet arbetar för att främja demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Kongressen för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) är en del av Europarådet och arbetar med dessa frågor på lokal och regional nivå.

The Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE) består av 636 ledamöter som alla är folkvalda i kommuner och regioner i Europarådets 47 medlemsstater.

CLRAE:s roll är att främja lokal och regional demokrati och stärka det lokala och regionala självstyret. Mycket av arbetet utgår från Europakonventionen om kommunal självstyrelse. Inom Europarådet är det CLRAE som ansvarar för övervakningen av hur konventionen tillämpas i medlemsstaterna.

The Congress of Local and Regional Authorities (CLRAE) 

Sverige i CLRAE

Sverige företräds av sex ledamöter och sex suppleanter som alla är folkvalda i svenska kommuner, landsting och regioner. De svenska representanterna föreslås av SKL:s kongress och nomineras formellt av den svenska regeringen till Europarådets generalsekreterare. Sveriges Kommuner och Landsting ger administrativt och sakkunnigt stöd till den svenska delegationen.

Svenska delegationen i CLRAE

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot