Publicerad: 3 oktober 2018

CLRAE:s arbete

CLRAE:s främsta uppgift är att övervaka hur konventionen om kommunal självstyrelse tillämpas i medlemsstaterna. Kongressen bidrar också till arbetet med att stärka mänskliga rättigheter och demokrati på lokal nivå.

Övervakning av lokalt självstyre

Regeringarna har gett CLRAE i uppdrag att övervaka tillämpningen av konventionen om kommunalt självstyrelse. Övervakningen genomförs dels genom länderrapporter och dels genom tematiska rapporter kring någon eller några artiklar i konventionen. Rapporterna blir föremål för politisk behandling i CLRAE som kan rikta rekommendationer till medlemsländernas regeringar.

CLRAE observerar också lokala och regional val i Europarådets medlemsländer.

Mänskliga rättigheter och demokrati på lokal nivå

CLRAE har ökat engagemanget i frågor kring genomförandet av mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Bland annat måste mänskliga rättigheter tas med som en dimension när kongressen övervakar tillämpningen av den kommunala självstyrelsekonventionen i medlemsländerna.

Den svenska ledamoten, Lars O Molin, är Europarådets tematiska talesperson för mänskliga rättigheter.

Europeiska lokala demokrativeckan

Varje år arrangeras den europeiska veckan för lokal demokrati i Europarådets medlemsländer. Syftet är att öka medborgarnas medvetenhet om hur de lokala myndigheterna fungerar och informera dem om de möjligheter som finns för att delta i beslutsfattandet på lokal nivå.

Europeiska lokala demokrativeckan

Den lokala demokrativeckan hålls under en vecka i oktober. SKL har en samordnande roll för demokrativeckan.

Informationsansvarig

  • Dominique Faymonville
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot