Publicerad: 28 maj 2018

Svenska delegationen i CLRAE

Sverige företräds av sex ledamöter och sex suppleanter. De svenska representanterna föreslås av SKL:s styrelse och nomineras formellt av den svenska regeringen till Europarådets generalsekreterare.

Ledamöter

Yoomi Renström

Yoomi Renström (S)
Delegationsordförande
Allmänpolitiska utskottet 
Ovanåkers kommun

Anders Knape

Anders Knape (M)
Vice delegationsordförande
Institutionella utskottet
Karlstad kommun

Ann Beskow

Johan Rocklind (S)
Övervakningsutskottet
Gnesta kommun

Henrik Fritzon (S), Region Skåne

Henrik Fritzon (S)
Region Skåne

Inger Linge

Vakant

Raymond Svensson

Thomas Andersson (C)
Allmänpolitiska utskottet
Region Jämtland Härjedalen

Ersättare

Åke Svensson

Jens Sjöström (S)
Stockholms läns landsting

Ilmar Reepalu

Inger Schörling (MP)
Övervakningsutskottet
Gävle kommun

Kent Ögren

Henrik Hammar (M)
Övervakningsutkottet
Örkelljunga kommun

Henrik Hammar

Amelie Tarschys Ingre (L)
Institutionella utskottet
Lidingö stad

Ella Bohlin

Ella Bohlin (KD)
Övervakningsutskottet
Stockholms läns landsting

Cecilia Dalman Eek (S), Göteborg stad

Cecilia Dalman Eek (S)
Göteborg Stad

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot