Publicerad: 8 februari 2019

Internationella samarbeten

Kommuner och regioner engagerar sig i internationella utvecklingssamarbeten på olika sätt. SKL arbetar med dessa frågor via SKL International och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

150 år av lokal självstyrelse i Sverige har byggt upp en expertis och erfarenhet kring lokal förvaltning och demokrati som efterfrågas i Sveriges samarbetsländer. I takt med att många länder har decentraliserats har behovet av kapacitetstärkning av den lokala nivån ökat.

Genom internationella utvecklingssamarbeten kan svenska kommuner och regioner bidra till demokratisk utveckling på lokal och regional nivå i andra länder. Samtidigt ger samarbetena nya perspektiv som kan utveckla den egna verksamheten.

Kommuner och regioner har också en viktig roll för den globala utvecklingsagendan. De har ofta ansvar för att förse sina medborgare med grundläggande samhällsservice som är nära kopplade till fattigdom, såsom grundskola, vård och rent vatten. För att utrota fattigdomen måste därför dessa aktörers kapacitet stärkas.  

Vad gör SKL?

SKL bedriver påverkansarbete kring frågor som rör kommuner och regioners roll som biståndsaktörer. Vi vill att våra medlemmar ska kunna bidra med sin expertis och erfarenhet utan att behöva använda egna medel – biståndet ska fortsatt finansieras av staten.

SKL arbetar aktivt med utvecklingsfrågor via SKL International och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

SKL International

SKL International är ett dotterbolag till SKL som driver internationella projekt. Projekten stöder utveckling av demokratisk styrning och god förvaltning på lokal och regional nivå. SKL Internationals arbete baseras på erfarenheter och kunskaper från svenska kommuner och regioner.

SKL International

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

ICLD är en ideell förening med SKL som huvudman. Föreningen administrerar de Kommunala Partnerskapsprogrammen på uppdrag av Sida.

Utöver partnerskapsprogrammen bedriver ICLD kunskaps- och kapacitetsutveckling inom lokal demokrati i det internationella utvecklingssamarbetet. ICLD står också för några av Sidas internationella utbildningsprogram inom området.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)

Informationsansvarig

  • Matilda Lindberg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot