Publicerad: 8 februari 2019

Kommunala partnerskap

Kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner och regioner som vill bidra till utveckling av lokalsamhället i utvalda partnerländer.

Kommunala partnerskapsprogram ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till utvecklingen av det lokala självstyret och kommunal service i ett antal prioriterade samarbetsländer. Ca 70 svenska kommuner är redan verksamma inom programmet. 

Projekten ska bidra till att förbättra den egna verksamhet genom till exempel förbättrad service gentemot medborgarna eller förstärkt demokrati i kommunen.

Programmet finansieras av Sida och förvaltas av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). SKL är huvudman för ICLD.

På ICLD:s hemsida kan du läsa mer om programmet och hur du ansöker. Där finns också en databas där du kan få reda på vilka kommuner som är engagerade i programmet, vilka länder de samarbetar i och inom vilka områden.

Kommunala Partnerskap (ICLD:s webbplats)

Samarbetsländer

Länder som aktuella för samarbete är Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Indien, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Informationsansvarig

  • Matilda Lindberg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot