Publicerad: 22 december 2017

Kommunala partnerskap

Kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner och landsting som vill bidra till utveckling av lokalsamhället i utvalda partnerländer.

Kommunala partnerskapsprogram ger svenska kommuner, landsting och regioner möjlighet att bidra till utvecklingen av det lokala självstyret och kommunal service i ett antal prioriterade samarbetsländer. Ca 70 svenska kommuner är redan verksamma inom programmet. 

Projekten ska bidra till att förbättra den egna verksamhet genom till exempel förbättrad service gentemot medborgarna eller förstärkt demokrati i kommunen.

Programmet finansieras av Sida och förvaltas av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). SKL är huvudman för ICLD.

På ICLD:s hemsida kan du läsa mer om programmet och hur du ansöker. Där finns också en databas där du kan få reda på vilka kommuner som är engagerade i programmet, vilka länder de samarbetar i och inom vilka områden.

Kommunala Partnerskap (ICLD:s webbplats)

Samarbetsländer

Länder som aktuella för samarbete är Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Indien, Indonesien, Kina, Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Informationsansvarig

  • Matilda Lindberg
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot