Publicerad: 13 februari 2019

Vänorter

SKL har sammanställt listor över svenska vänortssamarbeten. Vi samlar också information om aktuella program och länkar till partnersök.

Nedladdningsbara listor över vänortssamarbeten

Ladda ner listor över vänortssamarbeten från SKL:s kartläggning år 2011. Du kan också välja listor efter land, kommun, region eller regionförbund. Listorna öppnas med Microsoft Excel.

Manual för vänortssamarbeten

Kommunförbundet Skåne har tagit fram en manual för vänortssamarbeten. Här sammanfattas fjorton kommuners erfarenheter av att utveckla sina relationer. I manualen finns också goda råd till de kommuner som vill förnya sina vänortsrelationer.

Manual för vänortssamarbeten, kommunförbundet Skåne (PDF, nytt fönster)

Program för vänortssamarbeten

Bidrag till vänortssamarbeten kan sökas via EU-programmet Ett Europa för medborgarna och det Sidafinansierade programmet Kommunala partnerskap.

Ett Europa för medborgarna

EU-programmet Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. En del av programmet ger bidrag till vänortssamarbeten. Bidrag kan sökas av kommuner, vänortskommittéer, ideella organisationer,

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)  är nationell kontaktpunkt för programmet. Förvaltning och administration sker genom EU:s genomförandeorgan för utbildning, audivisuella medier och kultur, EACEA.

Ett Europa för medborgarna (MUCF:s webbplats)

Kommunala partnerskap

Kommunala Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform mellan lokala och regionala myndigheter i Sverige och prioriterade samarbetsländer utanför EU. Syftet är att genom resultatinriktade projekt bidra till utvecklingen av väl fungerande och demokratiska institutioner hos båda parter.

Programmet sköts av ICLD och är öppet för kommuner, regioner och regionala kommunalförbund. De ger information om vilka samarbetsländer som är med i programmet och hur du kan ansöka.

Kommunala partnerskap (ICLD:s webbplats)

Partnersök

Council of European Municipalities and Regions, CEMR, har skapat en databas för twinning som ger information om vänortssamarbeten i Europa. Här kan man även få hjälp med att starta ett samarbete genom att registrera sig som partnersökande.

CEMR:s databas för twinning

Sweden Emilia-Romagna Network, SERN, är ett svenskt-italienskt nätverk som underlättar utbyte av erfarenheter och initierar och stödjer innovativa samarbetsprojekt.

Sweden Emilia-Romagna Network

Informationsansvarig

  • Matilda Lindberg
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot