Publicerad: 10 januari 2018

Kontaktuppgifter EU- och  internationella frågor

Jerker Stattin
Chef, Internationella sektionen
08-452 78 37
jerker.stattin@skl.se

Jerker Stattin

Maja Högvik
Handläggare, Brysselkontoret
+32 4 797 736 94  
maja.hogvik@skl.se

Marcus Holmberg
Samordnare, Brysselkontoret
+32 2 549 08 67
mh@skl.se

Marcus Holmberg

Gergö Kisch
Handläggare, Brysselkontoret
+32 2 549 08 65
gergo.kisch@skl.se

Per-Erik Nyström

Dag Håkansson
Handläggare, Regionkommittén
08-452 75 14
dag.hakansson@skl.se

Karin Flordal
SKL:s internationella beredning
Medlemsservice, EU-samordning
08-452 78 34
karin.flordal@skl.se             

Kristin Ivarsson

Kristin Ivarsson
EU-samordning,
Europa 2020-strategin
08-452 77 33
kristin.ivarsson@skl.se

Kristin Ivarsson

Dominque Faymonville
Europarådet, CLRAE
CEMR
08-452 71 04
dominique.faymonville@skl.se

Dominique Faymonville

Matilda Lindberg
Handläggare, Internationellt utvecklingssamarbete,
Agenda 2030
matilda.lindberg@skl.se

Sami Kalifeh
Handläggare
EU-samordning, prioriterade EU-frågor
08-452 77 82
sami.khalifeh@skl.se

Per-Erik Nyström

Gabriel Werner, Föräldraledig
Internationella samarbeten
Vänorter, Agenda 2030
08-452 77 98
gabriel.werner@skl.se

Annika Lindberg, Föräldraledig
EU-samordning, Agenda 2030
08-452 71 63
annika.lindberg@skl.se

Annika Liedholm

Victor Olsson, Föräldraledig
Samordnare Regionkommittén
08-452 72 31
victor.olsson@skl.se

Victor Olsson

Erik Svanfeldt
EU-samordnare
Vård, hälsa och omsorg
08-452 75 78
erik.svanfeldt@skl.se

Erik Svanfeldt

Lotta Dahlerus
EU-samordnare
Utbildning och arbetsmarknad
08-452 73 70
lotta.dahlerus@skl.se

Erik Svanfeldt

Helena Gidlöf, föräldraledig
EU-samordnare
Miljö, samhällsbyggnad, tillväxt
08-452 78 26
helena.gidlof@skl.se

Göran Roos

Helena Linde
EU-samordnare
EU-rätt, statsstöd, konkurrens
08-452 79 76
helena.linde@skl.se    

Helena Linde

Jeanette Grenfors
EU-samordnare
Arbetsrätt, arbetsgivarfrågor
08-452 74 52
jeanette.grenfors@skl.se    

Jeanette Grenfors

Malin Looberger
EU-samordnare
Arbetsrätt, arbetsgivarfrågor
08-452 75 58
malin.looberger@skl.se

Helena Linde

Per-Erik Nyström
EU-samordnare
IT, Digitala agendan
08-452 78 41
per-erik.nystrom@skl.se

Per-Erik Nyström

Martin Lidhamn
EU-samordnare
Demokrati, styrning
08-452 76 66
martin.lidhamn@skl.se

Per-Erik Nyström

Tor Hatlevoll
EU-samordnare
Ekonomi, styrning
08-452 79 69
tor.hatlevoll@skl.se

Per-Erik Nyström

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot