Publicerad: 26 september 2018

Agenda 2030-projektet "Glokala Sverige" öppnar för fler

På treårsdagen för FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 bjuder Svenska FN-förbundet och SKL in fler kommuner, landsting och regioner att delta i projektet Glokala Sverige.

Ansökan Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet

Agenda 2030 och de globala målen innebär ett historiskt tillfälle att ställa om till en mer hållbar och rättvis värld. Aldrig förr har världens länder varit eniga om en så ambitiös och omfattande utvecklingsagenda. Aldrig förr har utrotandet av världens fattigdom legat närmare inom räckhåll. Men vi har heller aldrig förr stått inför så stora utmaningar när det gäller vårt klimat och hur snabbt vi förbrukar jordens resurser.

– Världen har tolv år på sig att nå upp till målsättningarna i Agenda 2030. Mycket av arbetet sker på lokal och regional nivå. Kommuner, landsting och regioner arbetar redan med omställningen till ett mer hållbart samhälle och är viktiga aktörer i genomförandet av agendan, säger Petra Hallebrant, generalsekretare på Svenska FN-förbundet.

Glokala Sverige är ett treårigt kommunikationsprojekt för att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och finansieras med stöd av Sida.

– Detta är en bra möjlighet för kommuner, landsting och regioner att komma igång och fördjupa sitt arbete med Agenda 2030. SKL är glada över att kunna erbjuda sina medlemmar detta i samarbete med svenska FN-förbundet”, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

För att uppnå Agenda 2030 krävs kunskap, engagemang och ledarskap på alla nivåer. Svenska FN-förbundet och SKL vill genom detta samverkansprojekt stötta kommuner, landsting och regioner i arbetet med Agenda 2030.

Under pilotåret 2018 deltar sex kommuner och ett landsting. Under 2019-2020 skalas projektet upp.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot