Publicerad: 29 augusti 2016

Att köpa grönt

Kommissionen har nu släppt en handbok som beskriver möjligheterna att bedriva miljöanpassad offentlig upphandling i enlighet med 2014 års upphandlingsdirektiv.

Miljöanpassad offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att uppnå miljöpolitiska mål avseende klimatförändringar, resursanvändning och hållbar konsumtion och produktion – särskilt med tanke på vikten av de offentliga inköpen av varor och tjänster i EU.

Handboken är framtagen för att hjälpa offentliga myndigheter att framgångsrikt planera och genomföra miljöanpassade upphandlingar, men är relevant även för verksamhet i kommuner, landsting och regioner. Den förklarar vilka möjligheter som unionslagstiftningen erbjuder och beskriver enkla och effektiva sätt att miljöanpassa kontrakt.

Handboken ger också många exempel ur verkligheten på hur offentliga myndigheter över hela EU har miljöanpassat sina upphandlingar.

Ladda ner handboken, EU-kommissionen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot