Publicerad: 29 september 2017

Avinstitutionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå

Tisdagen den 26 september behandlade Regionkommitténs NAT-utskott Xamuel Gonzalez Westlings (V) utkast till yttrande om avinstitituionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå.

Utkastet som presenterades i utskottet under tisdagen den 26 september är det första steget innan yttrandet kan bli en officiell ståndpunkt för Regionkommittén.

Under utskottsbehandligen får övriga ledamöter lämna synpunkter och förslag till ändringar på yttrandet som röstades igenom med stor majoritet och med endast några få ändringar.

Xamuel Gonzalez Westling (V) är medlem i den svenska delegationen sedan 2015. Detta är Xamuels första rapportörskap. Regionkommittén använder samma system som Europaparlamentet med rapportörskap, vilket kan likställas med föredragande i Sverige.

Till sin hjälp i processen har Xamuel Gonzales Westling en expert inom området från Sveriges Kommuner och Landsting, Mikael Malm på sektionen för hälso- och sjukvård.

Nästa steg är plenarförsamlingen den 30 november–1 december där det slutgiltiga antagandet av yttrandet sker.

Avinstitutionalisering i vårdsystem på lokal och regional nivå, utkast (PDF, nytt fönster)

Den svenska delegationen till Regionkommittén
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot