Publicerad: 3 augusti 2017

CEMR:s position om Europas framtid – vår roll

The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) antog under juni sin position angående Europas framtid, där fokus ligger på hur det europeiska projektet ska utvecklas utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv.

CEMR:s vision för Europas framtid kretsar kring ett arbete runt nedanstående tematiska områden sett från ett lokalt och regionalt perspektiv på utvecklingen av Europa-samarbetet.

  • Ett Europa som är närmare sina invånare
  • Ett Europa som värdesätter sin mångfald
  • Ett effektivt Europa som fokuserar på de stora utmaningarna
  • Ett Europa som är inkluderade, innovativt och hållbart
  • Ett Europa som spelar roll i världen

CEMR:s vilja är att diskussioner rörande Europas framtid ska grundas på principerna för det lokala självstyret, subsidiaritet och proportionalitet och den centrala rollen som lokala och regionala aktörer är för våra samhällen. Utifrån denna roll ska lokala och regionala aktörer, samt organisationer som företräder dem, vara involverade i policy- och lagstiftningsprocess på EU-nivå och bidra till utvecklingen, implementeringen och utvärderingen av dessa processer.

Hela CEMR:s visions pamflett för Europas framtid finns tillgänglig nedanför och innehåller mer detaljerad information rörande de tematiska områdena.

CEMR paper Future of Europe (PDF öppas i nytt fönster)

Om CEMR

CEMR är den europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation med över 60 nationella förbund för kommuner och regioner som medlemmar och företräder därmed 140 000 lokala och regionala aktörer på den europeiska nivån.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot