Publicerad: 13 maj 2016

Film från SKL:s seminarium på Europadagen

Nu kan du se filmen från SKL:s seminarium om den europeiska pelaren för sociala rättigheter som hölls på Europadagen i Stockholm.

Film från SKL:s seminarium om den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Den 9 maj firades Europadagen på Södra Teatern i Stockholm. SKL höll ett seminarium om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och vad den innebär för Sverige.

Allan Larsson, särskild rådgivare till EU-kommissionen för den sociala pelaren, inledde med en presentation av EU-kommissionens arbete med sociala rättigheter och vägen framåt.

Därefter följde ett panelsamtal om hur förslaget skulle kunna påverka den svenska arbetsmarknaden och den offentliga sektorn. Vad menas med en europeisk pelare för sociala rättigheter? Hur kan förutsättningarna för offentliga och privata arbetsgivare och arbetstagare komma att påverkas? Kommer de svenska välfärdssystemen att beröras?
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot