Publicerad: 24 februari 2017

Fortsatt oklart vilka länder som ingår i sociala pelaren

Det var en delvis splittrad bild av EU:s framtida social- och sysselsättningspolitik som visades upp när kommissionen sammanfattade samrådet för initiativet till en europeisk pelare för sociala rättigheter på sin slutkonferens.

Över 600 deltagare hade samlats när EU-kommissionen den 23 januari arrangerade en slutkonferens för samrådsprocessen om en pelare för sociala rättigheter. Konferensen präglades av en till stora delar givande diskussion om kompetensutveckling, inkluderande och jämställd arbetsmarknad samt utmaningarna för socialförsäkringssystemen.

Många talare lyfte fram vikten av ett brett och delat ägarskap inom den sociala pelaren mellan EU, medlemsstaterna, den lokala och regionala nivån samt arbetsmarknadens parter. Diskussionerna överskuggades dock av att kommissionsordförande Juncker med tydlighet framhöll sin bild av att endast eurozonens medlemmar bör ingå i samarbetet. Detta trots att 90 procent av samrådssvaren framhöll att pelaren borde rikta sig till alla medlemsstater.

Sveriges ståndpunkt

Från svenskt håll deltog Heléne Fritzon (S), ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation, som representerat för SKL. I den svenska delegationen fanns också arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och Raimo Pärssinen (S), ordförande för Riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Ylva Johansson var i sitt anförande noga med att poängtera både värdet av starka arbetsmarknadsparter och den nyckelroll som kommuner och landsting har i den svenska välfärden och de sociala trygghetssystemen. Hon framhöll också att den sociala pelaren måste inkludera en stark jämställdhetsaspekt och fokusera på etableringen av nyanlända.

Initiativet till den sociala pelaren lades fram av kommissionen i mars förra året och syftar till att främja sysselsättning, stärka skyddet för arbetstagarna, säkra de mest utsattas rättigheter och säkerställa den sociala sammanhållningen i unionen.

Osäkert vad och vilka som ingår

Efter slutkonferensen råder det fortsatt osäkerhet om initiativets omfattning, vilka medlemsstater som kommer att omfattas och om det innebär ny europeisk lagstiftning på det sociala- och arbetsrättsliga området. Kommissionen har tidigare meddelat att förslagen om den sociala pelaren skulle presenteras i mars 2017. Datumet har nu flyttats fram till slutet av april.

Den 17 november i Göteborg bjuder den svenska regeringen och EU-kommissionen in till ett gemensamt möte för medlemsstaternas stats- och regeringschefer. Temat är rättvisa jobb och tillväxt. Den sociala pelaren kan därmed väntas bli en central fråga.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot