Publicerad: 27 mars 2015

Garantera HBTQ-personers rättigheter i kommunerna

Vi lokala politiker måste ta vårt ansvar för alla människors lika värde, sa Yoomi Renström när hennes rapport om HBTQ-personers situation i Europas städer och regioner antogs av CLRAE.

Yoomi Renström ©Council of Europe

Yoomi Renström, Ovanåkers kommun, har under några år arbetat med CLRAE:s* rapport om HBTQ-personers situation i Europas städer och regioner. Rapporten har nu färdigställts och antogs av kongressen den 25 mars.

Inför kongressens ledamöter beskrev Yoomi Renström den diskriminering och de utmaningar som HBTQ-personer möter dagligen i hela Europa.

- Att ha arbetat med den här rapporten har gett mig en inblick i hur stor diskrimineringen fortfarande är mot HBTQ-personer, även i Sverige som ändå är en av de bättre länderna.

Rekommendationer och goda exempel

Trots många exempel på orättvisa behandlingar lyfter rapporten fram goda exempel och det ansvar städer och regioner har för att garantera HBT-personers rättigheter.

- Jag har i rapporten särskilt tryckt på hur viktigt det är att vi som lokala politiker tar vårt ansvar för alla människors lika värde och inte gömmer oss bakom moralistiska tyckanden eller religiösa åsikter, säger Yoomi Renström

Yoomi Renström har i rapporten sammanställt ett antal rekommendationer till städer och regioner för hur de kan förbättra situationen. En av dessa är att städer och regioner förbinder sig att anta en tydlig och enhällig handlingsplan som främjar mångfald och respekt och som tar ställning mot diskriminering. Det är förtroendevaldas ansvar och uppgift att fördöma all anstiftan till främjande av hat, intolerans och diskriminering.

Den konsoliderade versionen av rapporten kommer att presenteras av CLRAE inom några veckor.

Fakta

*CLRAE är Europarådet kongress för lokala och regionala organ som arbetar med mänskliga rättigheter och demokrati på lokal nivå. CLRAE består av lokala och regionala politiker från Europarådets 47 medlemsländer. Sverige företräds av tolv kommun- och landstingspolitiker.

Läs vidare








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot