Publicerad: 16 februari 2016

Guide till EU:s fonder och program

SKL har tagit fram en snabbguide till EU:s fonder och program 2014-2020. Den samlar majoriteten av de program och fonder som kommuner, landsting och regioner kan söka medel från.

EU:s fonder och program 2014-2020 – en snabbguide (SKL:s webbutik)

SKL har tagit fram en snabbguide till EU:s fonder och program 2014-2020. Den samlar majoriteten av de fonder och program som är relevanta för kommuner, landsting och regioner. Syftet är att ge en snabb överblick över vilka som kan vara aktuella för ditt projekt.

Varje avsnitt innehåller kortfattad information om fonderna och programmen. I programbeskrivningarna finns också ansvarig myndighet och eventuell nationell kontaktpunkt som du kan vända dig till för mer information.

Du hittar även information och länkar till EU:s fonder och program på SKL:s webbplats.

EU:s fonder och program 2014-2020
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot