Publicerad: 16 februari 2016

Informationsdag om Horisont 2020

Den 26 november håller EU-kommissionen en informationsdag om EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020. Hela dagen webbsänds.

EU-kommissionen arrangerar en heldag om Horisont 2020 den 26 november i Bryssel. Dagen riktar sig främst till koordinatörer för projekt som har kommit vidare i ansökningsprocessen men är även öppen för andra intresserade.

Under dagen presenteras lärdomar från framgångsrika projekt inom programmet. Bland annat kommer förvaltning, juridiska aspekter och andra processer att tas upp. Särskilt fokus ägnas åt finansiella aspekter och stödberättigande kostnader.

Deltagande är kostnadsfritt. Hela dagen webbsänds och kan ses i efterhand.

Preliminärt program: Informationsdag om Horisont 2020 (EU-kommissionens webbplats)

Webbsändning och anmälan (EU-kommissionens webbplats)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot