Publicerad: 7 oktober 2016

Internationella dagen 2017 - reservera 18 januari

I år är det övergripande temat FN:s nya utvecklingsagenda Agenda 2030 och de 17 nya utvecklingsmålen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Reservera datumet. Mer info kommer.

SKL:s Internationella dag är ett populärt och årligt återkommande evenemang, då du har möjlighet att träffa kollegor och diskutera globala och lokala utmaningar, internationella och EU-frågor som berör din kommun, ditt landsting eller din region.

Under hösten kommer vi att presentera mer information om programmets innehåll och öppna för anmälningar på sidan:

Internationella dagen 2017
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot