Publicerad: 22 december 2017

Ja till 31 nya internationella samarbeten

Alingsås och Chililiabombwe i Zambia ska ta fram metoder för medborgardialog, där nyanlända flyktingar i Alingsås är en prioriterad grupp. Det är ett av de projekt som har beviljats stöd av Sida genom det kommunala partnerskapsprogrammet.

Nu får 18 svenska kommuner och regioner nytt stöd för att stärka lokal demokrati i Sveriges samarbetsländer. Projekten finansieras genom kommunala partnerskapsprogrammet som hanteras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

I höstens ansökningsomgång vill flera kommuner arbeta för en utökad medborgardialog med nyanlända flyktingar – något som båda parter berörs av. Sydafrika, Uganda, Kenya och Namibia är de länder som får flest samarbeten denna gång.

Projekten är resultatinriktade samarbeten på lokal nivå och en del av svenskt utvecklingssamarbete. Ytterst handlar de om utveckling av lokal demokrati för att minska fattigdom. Lokal styrning, utbildning och social omsorg är några av de vanligare områdena för samarbete.

Bidragen ligger på 300 000 till 500 000 kronor per år. Projekten kan pågå mellan ett till tre år. Flera samarbeten fortsätter i nya projekt och på så sätt kan parterna arbeta tillsammans ännu längre. Långsiktighet är viktigt i ömsesidiga samarbeten som handlar kapacitetsutveckling hos båda parter.

De har beviljats stöd

Alingsås, Arvidsjaur, Borlänge, Falun, Gävle, Göteborg, Leksand, Ljungby, Malmö, Mölndal, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Vetlanda, Vänersborg, Växjö, Östhammar samt region Gotland.

Kommunala partnerskap

Kommunala partnerskapsprogram söks av svenska kommuner, landsting och regioner som vill utvecklas och dela kunskap och erfarenheter för att stödja lokal demokrati i låg- och medelinkomstländer. Programmet finansieras av Sida och hanteras av ICLD.

Redan nu deltar över 70 svenska kommuner i mer än 130 samarbeten.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot