Publicerad: 26 oktober 2016

Lång väg kvar till jämn könsfördelning i Europarådets medlemsländer

En ny rapport om kvinnors politiska representation i Europarådets 47 medlemsländer visar att kvinnor fortsätter att möta svårigheter att bli valda i samma omfattning som män. Rapporten beskriver bland annat metoder och medel som kan påverka representationen.

Inger Linge, kommunalråd i Ekerö, presenterade rapporten vid plenarmötet den 21 oktober för Europarådets kongress för lokala och regionala organ (CLRAE) i Strasbourg.

Inger Linge presenterade rapporten för Europarådets kongress. Bild: Council of Europe 2016

Bild: Council of Europe 2016

– Vi måste öka kvinnors representation till ett minimum av 40 procent för att sedan nå målet om jämn könsfördelning. I år är det 2016, vi skulle inte ens behöva diskutera detta! Det är också nödvändigt att följa upp utvecklingen med hjälp av könsuppdelad statistik. Jag menar att: If you can’t measure it, you can’t improve it!

Att det saknas statistik som visar och analyserar utvecklingen över tid av nominerade och valda kvinnor och män i alla Europarådets länder kan komma att ändras. På mötet uttalade CLRAE sitt bifall till rapporten och antog i oktober en resolution och en rekommendation till stöd för bland annat könsuppdelad statistik, valsystem som inte missgynnar kvinnor, en transparent nomineringsprocess och överväga kvotering som metod för att öka kvinnors representation.

– Jag är stolt över att kvinnor och mäns representation i CLRAE har kommit så långt. Efter valen som skedde på mötet är könsfördelningen jämn på ledande positioner och i alla länders delegationer är fördelningen 40-60 procent. Här har kvotering fungerat positivt, säger Inger Linge.

Women’s political participation and representation and local and regional levels (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot