Publicerad: 20 november 2017

Lena Micko om toppmötet i Göteborg

Sveriges Kommuner och Landstings ordförande Lena Micko (S) deltog i toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt tillsammans med Europas stats- och regeringschefer i Göteborg i fredags.

Hej Lena! Du deltog i toppmötet för Europas stats- och regeringschefer i Göteborg.

Varför var SKL på med på mötet?

– Vi var inbjudna för att prata om det viktiga arbetet som arbetsmarknadsparterna gör tillsammans i Sverige för att skapa rättvisa arbetsmarknader. Vår modell och förmåga att samarbeta är unik och något som många andra sneglar mot i diskussionerna om ett socialt
Europa.  

Vad blev resultatet? Vad kom ni fram till?

– Det är historiskt att vi samlats till ett socialt toppmöte för första gången på 20 år. EU undertecknade en så kallad pelare för sociala rättigheter idag för att främja rättvisa jobb, jämställdhet, jämlikhet och social trygghet i hela EU. Jag hoppas att det ska visa vägen för den euroepiska politiken de kommande åren. Det är avgörande att vi framöver satsar på utbildning, integration, jämställdhet, sysselsättning och sammanhållning inom EU. 

Kommer EU att bestämma om våra sociala rättigheter och lagstifta om minimilöner?

– Nej, pelaren handlar om en ambitionshöjning och ett fokus på gemensamma målsättningar. Det är viktigt att vi jobbar mot  gemensamma mål och  utbyter goda, och mindre bra
exempel. Men EU ska inte peta i detaljerna i hur man når målen. Vi som arbetsmarknadsparter och kommuner, landsting och regioner måste kunna fatta beslut så nära medborgarna och arbetstagande som möjligt för att social trygghet och rättvisa jobb ska kunna bli verklighet. 

Från höger: Ulf Olsson ordförande SKL:s förhandlingsdelegation, Lena Micko ordförande SKL och Anders Knape 2:e vice ordförande SKL

Lena Micko under toppmötet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot